Bestyrelsen for Ungdomsfonden i Østsalling IF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Post  Navn  Telefon  E-mail
 Bestyrelsesmedlem  Lise Cramer
 Valmuevej 9
 7870 Roslev
 2437 2149
 
  Send mig en e-mail
 Bestyrelsesmedlem  Alex M. Larsen
 Syrenvej 35
 7870 Roslev
 9751 4645
 3022 6312
  Send mig en e-mail
 Bestyrelsesmedlem  Leif Kildahl
 Rærupvej 3
 7870 Roslev
 9757 6121
 2830 4308
  Send mig en e-mail


ØIF har en ungdomsfond, der hvert år på baggrund af ansøgninger primært fra ØIF´s forskellige
aktivitetsudvalg bevilger midler til forskellige formål.
Dette kan f.eks. være indkøb af udstyr, tilskud til stævner, arrangementer eller andre aktivitets
skabende ting.

Det grundliggende i Ungdomsfonden er, at ansøgningerne om midler skal være rettet mod børn og ungdom for at komme i betragtning.

Ansøgningsfristen for tilskud er 31. december.
Ansøgningen skal ske skriftligt og skal være formanden i hænde senest 31. december.

Primo januar beslutter Ungdomsfonden hvilke ansøgninger, der skal tilgodeses.
En ansøgningen kan både helt eller delvis tilgodeses.
Ansøgninger kan også afvises, såfremt de ikke opfylder kriterierne i forhold til bestemmelserne i Ungdomsfondens vedtægter.