Online tilmelding til alle aktiviteter i Østsalling IF
Østsalling Idrætsforening Online tilmelding


Klik på den ønskede aktivitet og vælg online tilmelding.

Klik på det ønskede hold du vil tilmelde dig og der vil komme en informationsboks op,
som giver dig mulighed for at du kan tilmelde dig.

Vær opmærksom på ved tilmelding at skrive navnet på UDØVEREN
der skal meldes til et pågældende hold.

Ved familiekontingent tilmeldes kun én person fra husstanden.
Alle husstandens medlemmer registreres på sedlerne i Sundsøre Hallen.